Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Ramme for samarbejdsaftale ved køb af videoproduktion

Nedenstående er gældende medmindre andet er anført i det tilsendte tilbud.
Med denne aftale indgår jeres virksomhed i et samarbejde med Bendix Medier om det foranstående projekt.

1. Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK), og er eksklusiv moms.

2. SoMe-versioneringer

Tilbuddet inkluderer ikke SoMe-versioneringer med mindre andet er anført i det tilsendte tilbud. En SoMe-versionering er et uddrag på ca. 20-30 sekunder fra den video, som er aftalt produceret. En SoMe-versionering koster 1.995 kr. + moms pr. SoMe-video.
En SoMe-versionering inkluderer justering af følgende komponenter:

a. Videoredigering
b. Underlægningsmusik
c. Grafik
d. Undertekster

3. Korrekturrunder

Alle videoproduktioner er inkl. to korrekturrunder. Timeprisen for yderligere korrekturrunder er 700 kr./t + moms.

4. Optagelse

Optagelserne vil ligge på én dag og maksimum strække sig over 4 sammenhængende timer på én lokation medmindre andet er aftalt. Kan optagelserne ikke færdiggøres indenfor aftalte antal timer påregnes 750 kr. + moms for hver påbegyndte time.

5. Droneoptagelser

Droneoptagelser af uddannet dronepilot koster 2.500 kr. + moms for hver ny lokation, der skal flyves. Dette fordi det lokale politi skal informeres for hver ny flyvning, og det geografiske område undersøges for bedste forudsætninger for gode optagelser.

6. Transport

Prisen er eksklusiv transport og færge/bropenge medmindre andet er anført i det tilsendte tilbud. Kørsel er ved statens takst.

7. Ophavsretten

Kunden ejer ophavsretten til det endelige resultat og må distribuere det uden begrænsninger. Ønskes der udlevering af råmateriale og/eller ophavsretten til dette, vil en pris blive fastsat afhængigt af materialet og projektets størrelse.

8. Tilbud

Det tilsendte tilbud er udarbejdet på baggrund af de informationer, som Bendix Medier har modtaget på daværende tidspunkt. Ændrer produktionens omfang sig, vil det kræve udarbejdelsen af et nyt tilbud.

9. Reference

Bendix Medier må bruge færdigproduktion, råmateriale samt kundes logo og navn som reference på egen hjemmeside og på de sociale medier.

 

Ramme for samarbejdsaftale ved køb af kommunikationspartner

Nedenstående er gældende medmindre andet er anført i det tilsendte tilbud.
Med denne aftale indgår jeres virksomhed i et samarbejde med Bendix Medier for den givne periode, I vælger.

1. Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK), og er eksklusiv moms.

2. Fakturering

En faktura vil blive tilsendt jer hver måned med en regning for det brugte antal timer i den netop afsluttede måned. Hver måned vil Bendix Medier gøre status for det brugte antal timer og informere om det resterende antal timer til rådighed for perioden.

Er der behov for at bruge flere timer end anført i samarbejdsaftalen, vil I blive faktureret til en timepris, der er tilsvarende den timepris, I får i jeres løsning. Er alle timer ikke brugt ved periodens afslutning, vil I blive opkrævet betaling for de resterende antal timer.

3. Afbryde samarbejde

Ønsker I at afbryde samarbejdet før periodens afslutning, vil en faktura blive tilsendt på de resterende antal timer jævnfør aftalen. Ønsker Bendix Medier at afslutte aftalen før perioden ender, vil igangværende opgaver bliver færdiggjort og faktureret for, og dermed vil samarbejdet være afsluttet.

4. Opgaver i weekender

Ligger der opgaver efter kl. 17 fredage og i weekenden ganges timeprisen for jeres valgte løsning med 1,5 for de givne antal timer.

5. Transport

Prisen er eksklusiv transport og færge/bropenge medmindre andet er anført i det tilsendte tilbud. Kørsel er ved statens takt.

6. Ophavsretten

Kunden ejer ophavsretten til det endelige resultat og må distribuere det uden begrænsninger. Ønskes der udlevering af råmateriale og/eller ophavsretten til dette, vil en pris blive fastsat afhængigt af materialet og projektets størrelse.

7. Reference

Bendix Medier må bruge færdigproduktion, råmateriale samt kundes logo og navn som reference på egen hjemmeside og på de sociale medier.

Bendix Medier logo

Adresse

8230 Åbyhøj
Søren Frichs Vej 52
CVR: 38 76 94 64

Find mig også her