Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK), og er eksklusiv moms.

2. SoMe-versioneringer

Tilbuddet inkluderer ikke SoMe-versioneringer med mindre andet er anført i det tilsendte tilbud. En SoMe-versionering er et uddrag på ca. 20-30 sekunder fra den video, som er aftalt produceret. En SoMe-versionering koster 1.250 kr. + moms pr. SoMe-video.
En SoMe-versionering inkluderer justering af følgende komponenter:

a. Videoredigering
b. Underlægningsmusik
c. Grafik
d. Undertekster

3. Korrekturrunder

Alle videoproduktioner er inkl. to korrekturrunder. Timeprisen for yderligere korrekturrunder er 550 kr./t + moms.

4. Optagedage

Påbegyndes der yderligere optagedage udover det anførte i aftalen er det til en timepris af 550 kr./t + moms. Ligger der optagelser udenfor tidsrummet mellem kl. 7 – 17 i hverdage, er det til en timepris af 550 kr./t + moms. Ligger der optagelser efter kl. 17 fredage og i weekenden er det til en timepris af 825 kr./t + moms.

5. Transport

Prisen er eksklusiv transport og færge/bropenge medmindre andet er anført i det tilsendte tilbud. Kørsel er ved statens takt.

6. Ophavsretten

Kunden ejer ophavsretten til det endelige resultat og må distribuere det uden begrænsninger. Ønskes der udlevering af råmateriale og/eller ophavsretten til dette, vil en pris blive fastsat afhængigt af materialet og projektets størrelse.

7. Tilbud

Det tilsendte tilbud er udarbejdet på baggrund af de informationer, som Bendix Medier har modtaget på daværende tidspunkt. Ændrer produktionens omfang sig, vil det kræve udarbejdelsen af et nyt tilbud.

8. Reference

Bendix Medier må bruge færdigproduktion, råmateriale samt kundes logo og navn som reference på egen hjemmeside og på de sociale medier.

Bendix Medier logo

Adresse

8230 Åbyhøj
Søren Frichs Vej 52
CVR: 38 76 94 64

Find mig også her